Audyt wstępnym, plan działań.

 

Audyt wstępny i indywidualny plan działań dopasowany do specyfiki organizacji.

AUDYT WSTĘPNY

Nasze doświadczenie Twój zysk!

Nasze doświadczenie. 

Twój zysk!

 

Zapraszamy do współpracy.

 

KONTAKT >

Logo firmowe.

Pierwszym i jednym z ważniejszych punktów każdego wdrożenia jest właściwe rozpoznanie sytuacji. Dzięki przeprowadzeniu audytu  wstępnego   możliwe   jest  określenie   mocnych   i   słabych    stron  organizacji,    określenie    kierunków   rozwoju    jak  i  zidentyfikowanie  zagrożeń.  Dzięki  spojrzeniu  na procesy zachodzące    w   firmie    możemy    zidentyfikować   straty  i   punkty blokujące  w  prawidłowym  rozwoju  organizacji,  które  często  nie  są zauważane przez osoby będące użytkownikami procesów w firmie.

Dzięki analizie procesów będącej częścią audytu wstępnego możemy wyznaczyć kierunki rozwoju organizacji, a także poprawić procesy w niej zachodzące poprzez eliminację strat czy standaryzację procesów i pracy w organizacji.

Przed przystąpieniem do wdrożenia usprawnień w organizacji ważne jest, aby zapoznać się z jej profilem działalności i złożonością procesów w niej zachodzących, tak aby odpowiednio dobrać narzędzia i metody wprowadzania zmian.

Po zakończeniu audytu wstępnego w oparciu o raport po audytowy następuje uzgodnienie  strategii  działania  i  określenie  wymaganego  poziomu  wdrożenia w założonym do tego przedziale budżetowym i czasowym.

Biznes plan.

 

 

Copyright © 2019  Lean Culture Consultind s.c. 

Lean Culture Consulting  s.c.

Tel. +48 781 246 821

Znajdź nas.
Znajdź nas.

Kontakt z nami

Polityka prywatności 

Szkolenia, doradztwo.