Efektywniejsze zarządzanie firmą.

DORADZTWO

Rozpocznijmy współpracę.

Nasze doświadczenie. 

Twój zysk!

 

Rozpocznijmy współpracę

 

KONTAKT >

 

Osoba z zewnątrz widzi więcej, niż  osoby  codziennie  uczestniczące w procesie. Ma ona niezbędną wiedzę aby przygotować propozycję pozwalające na eliminację strat z procesu oraz efektywniejsze zarządzanie, a najważniejsze nie ma ona powiązania z pracownikami organizacji, przez co jej opinie są merytoryczne i adekwatne do sytuacji.

Dlaczego doradztwo jest tak ważne?

 

 

W  obecnym  świecie   najważniejszym   czynnikiem   na   stworzenie  silnego i stabilnego przedsiębiorstwa jest jego ciągły rozwój. Nie da się tego zbudować bez silnej kultury organizacyjnej. Aby wzmocnić kulturę organizacyjną niezbędne są narzędzia i metodologia Lean.

Nasza  działalność doradcza sprowadza się do określenia potrzeb organizacji, a następnie przygotowania indywidualnego planu wdrożenia narzędzi Lean pozwalających na jeszcze efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem. Propozycja rozwiązań z zakresu Lean Management umacnia pozycję firmy na rynku oraz zwiększa szybkość podejmowania decyzji w organizacji.

Narzędzia są dobierane indywidualnie, w zależności od wielkości organizacji, specyfiki i zakresu usług. My przygotujemy dla Ciebie propozycję , ale zawsze to Ty decydujesz o kierunku i obszarze dalszych działań.

Kultura Lean a rozwój organizacji?

 

Eliminacja strat w procesie doradczym.
Umocnienie firmy na rynku.
Logo firmowe.

 

 

Copyright © 2019  Lean Culture Consultind s.c. 

Lean Culture Consulting  s.c.

Tel. +48 781 246 821

Znajdź nas.
Znajdź nas.

Kontakt z nami

Polityka prywatności 

Szkolenia, doradztwo.