Postaw na rozwój firmy.

SZKOLENIA I WARSZTATY

Logo firmowe.
 • Lean Thinking > 
 • Lean Culture >
 • Lean Master  >
 • Symulacja >
 • Moduł Indywidualny >

W dobie dużej  rotacji  pracowników,   każdy  pracodawca  zastanawia  się  jak    pozyskać  i   utrzymać   kluczowych  pracowników  w  organizacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko 30 % pracodawców myśli o rozwoju kadry. Szkolenie pracowników pozwala na podniesienie kwalifikacji, co daje efekt większej efektywności pracowników, a co za tym idzie zwiększa zyski organizacji. Kolejnym czynnikiem wpływającym na potrzebę inwestowania w pracowników jest zwiększenie ich zaangażowania i zadowolenia z pracy poprzez szkolenia. Inwestycja w rozwój kadry pozwala na poprawę wizerunku pracodawcy oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. Jak widać szkolenie pracowników to inwestycja mająca wpływ na sukces każdej organizacji.

 

Z  myślą  o  Państwa  potrzebach przygotowaliśmy propozycje 5 modułów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb większości organizacji. Każdy z modułów zawiera wiedzę z zakresu Lean z podziałem na poszczególne szczeble organizacji.

Wieloletnie doświadczenie.

 

Postaw na rozwój swojej firmy.

Propozycja Modułów Szkoleniowych przygotowanych przez lean Culture Consulting.

Lean Culture:

 

Szkolenie skierowane do osób chcących pogłębić swoją wiedze z zakresu Lean Manufacturing oraz przeprowadzić szczegółową analizę wybranego procesu w organizacji. W trakcie warsztatów przedstawimy Państwu narzędzia Lean w szerszym zakresie, co pozwoli na praktyczne wdrożenie w firmie. W kolejnej części szkolenia zaprezentujemy sposoby mapowania procesów oraz techniki eliminacji problemów w procesie. (Dedykowane dla pracowników produkcyjnych, administracyjnych oraz kadry średniego i niższego szczebla zarządzania).

 

Program szkolenia :

 

1. Lean Manufacturing:

 • Podstawy Lean Manufacturing
 • Narzędzia i Metody Lean Manufacturing
 • Dobre praktyki Lean

 

2. Mapowanie procesów:

 • Cel mapowania procesów
 • Wartość dodana, a strata
 • Kroki mapowania procesów
 • Praktyczne zastosowanie mapowania

 

3. Osiągnięcie mapy stanu przyszłego:

 • Techniki rozwiązywania problemów
 • Priorytetyzacja projektów
 • Plan wdrożenia

 

 

Copyright © 2019  Lean Culture Consultind s.c. 

Lean Culture Consulting  s.c.

Tel. +48 781 246 821

Znajdź nas.
Znajdź nas.

Kontakt z nami

Polityka prywatności 

Szkolenia, doradztwo.