Postaw na rozwój firmy.

SZKOLENIA I WARSZTATY

Logo firmowe.
 • Lean Thinking > 
 • Lean Culture >
 • Lean Master  >
 • Symulacja >
 • Moduł Indywidualny >

W dobie dużej  rotacji  pracowników,   każdy  pracodawca  zastanawia  się  jak    pozyskać  i   utrzymać   kluczowych  pracowników  w  organizacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko 30 % pracodawców myśli o rozwoju kadry. Szkolenie pracowników pozwala na podniesienie kwalifikacji, co daje efekt większej efektywności pracowników, a co za tym idzie zwiększa zyski organizacji. Kolejnym czynnikiem wpływającym na potrzebę inwestowania w pracowników jest zwiększenie ich zaangażowania i zadowolenia z pracy poprzez szkolenia. Inwestycja w rozwój kadry pozwala na poprawę wizerunku pracodawcy oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. Jak widać szkolenie pracowników to inwestycja mająca wpływ na sukces każdej organizacji.

 

Z  myślą  o  Państwa  potrzebach przygotowaliśmy propozycje 5 modułów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb większości organizacji. Każdy z modułów zawiera wiedzę z zakresu Lean z podziałem na poszczególne szczeble organizacji.

Wieloletnie doświadczenie.

 

Postaw na rozwój swojej firmy.

Propozycja Modułów Szkoleniowych przygotowanych przez lean Culture Consulting.

Moduł indywidualny:

 

Indywidualnie przygotowany moduł, dostosowany do potrzeb organizacji. Tematyka modułu jest ściśle przemyślana oraz w pełni zaspokoi Państwa potrzeby dotyczące optymalizacji procesów. W module mogą zawierać się wszystkie elementy proponowanego przez Nas Systemu Zarządzania przedstawionego poniżej:

 

SYMULACJA FABRYKI – LCC GAME (PRAKTYCZNE WARSZTATY OD 1 DO 3 DNI)

 

1. AUDYT WSTĘPNY

 • Analiza i potrzeby biznesowe
 • Analiza strategii / misji / wizji firmy
 • Raport
 • Wstępne określenie potrzebnego budżetu i zasobów do realizacji projektu

 

2. MODEL WDRAŻANIA LEAN (TWORZENIE ROAD MAP’Y )

 • Opracowanie nowych celów i strategii firmy
 • RASCI – model odpowiedzialności

 

3. NARZĘDZIA LEAN

 

POZIOM 1 (ANALIZA, MONITOROWANIE, PLANOWANIE WDROŻENIA)

4.1.1 Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI´s)

4.1.2 Mapowanie Procesów (VSM)

4.1.3 Analiza strat (Arkusz 8 strat, Diagram Spaghetti)

4.1.4 Tworzenie aktualnego Layout’u

4.1.5 Reorganizacja Layout’u w oparciu o analizę strat

 

POZIOM 2 (Organizacja i Kontrola Wdrożenia)

4.2.1 Monitorowanie Usprawnień (Master Plan, Plan TIP, Spotkania: Master Plan / TIP)

4.2.2 Organizacja stanowisk pracy (Metoda 5S, Kontrola 5S)

4.2.3 Dostawy do punktu użycia części oraz materiałów (milkrun)

4.2.4 Sterowanie produkcją (metoda Kanban, automaty wydawcze)

4.2.4 Bezpieczeństwo w miejscu pracy (Piktogramy, Safety Alert, Zasady BHP) – poziom 1

4.2.5 Wskaźnik Efektywności Wykorzystania Maszyn (OEE) (w zależności od specyfiki produkcji)

 

POZIOM 3 (ZARZĄDZANIE WIZUALNE)

4.3.1 Codzienne spotkania / odprawy na różnych szczeblach firmy

4.3.2 Wizualne tablice wskaźników (SQCDP – Control Room)

4.3.3 Potwierdzenie procesu

4.3.4 Tablice Quick Response Quality Control

4.3.5 System Andon

4.3.6 Bezpieczeństwo w miejscu pracy (Codzienne monitorowanie

Wskaźników bezpieczeństwa IR 1, IR2, IR3, IR4, procedura

bezpieczeństwa, tablice BHP) – poziom 2

4.3.7 Kaizen – Wdrożenie systemu sugestii pracowników

 

POZIOM 4 (TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW)

4.4.1 Praktyczne Rozwiązywanie Problemów - poziom 1

Dzienny Action Plan

Metoda 5W2H

Metoda 5 WHY (5W1H)

Diagram Ishikawy (Diagram przyczynowo – skutkowy)

 

4.4.2 Praktyczne Rozwiązywanie Problemów - poziom 2

Diagram Pareto 1 poziomu

Diagram Pareto 2 poziomu

Arkusz 8D

Analiza PDCA

Wizualizacja za pomocą raportu A3

 

POZIOM 5 (OPTYMALIZACJA PROCESÓW I PLANOWANIE PRODUKCJI)

4.5.1 SMED – Szybkie przezbrojenie maszyn (w zależności od specyfiki produkcji)

4.5.2 Kompleksowe Utrzymanie Ruchu (TPM w zależności od specyfiki produkcji)

4.5.3 Praca Standardowa – (Balansowanie Linii – wykres Yamazumi)

4.5.4 Wizualne Monitorowanie Produkcji (Follow up’y, build proces)

4.5.5 MPS (Master Production Schedule) / S&OP (Sales and Operational Plan)

4.5.6 Productivity Tracking Board (monitorowanie codziennej produktywności)

 

POZIOM 6 (ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI)

4.6.1 Skills Matrix - Matryca specjalizacji / umiejętności

4.6.2 Policompetence and Polyvalence (Poli – Poly) - MultiSkilling

4.6.3 Zarządzanie planem i monitorowanie szkoleń

4.6.4 Ocena 360ᵒ

4.6.5 Indywidualny Feedback (szkolenie z udzielania odpowiedzi zwrotnej)

4.6.6 Szkolenie z komunikacji

4.6.7 Badanie satysfakcji / zaangażowania Pracowników (Ankieta 12 pytań Gallupa)

 

5.STANDARYZACJA WDROŻONYCH NARZĘDZI

5.1 Tworzenie Procedur, Standardów, Instrukcji

 

 

Copyright © 2019  Lean Culture Consultind s.c. 

Lean Culture Consulting  s.c.

Tel. +48 781 246 821

Znajdź nas.
Znajdź nas.

Kontakt z nami

Polityka prywatności 

Szkolenia, doradztwo.