Lcc firma z doświadczeniem.

O NAS

Wieloletnie doświadczenie.

Nasz zespół:

Logo firmowe.

Jesteśmy  prężnie  rozwijającym  się  zespołem  z wieloletnim doświadczeniem w branży produkcyjnej, o różnych profilach działalności, gdzie jakość, koszty i czas odgrywają najważniejszą rolę.  Mamy  praktyczne  doświadczenie   w prowadzeniu projektów na różnych szczeblach organizacji - począwszy od planowania łańcucha dostaw, skończywszy na praktycznym wdrożeniu usprawnień dla całej firmy. W naszych projektach skupiamy się na czterech podstawowych wartościach:

 

 

Łukasz Nowak - konsultant firmy Lean Culture Consulting. Od wielu lat związany z Lean Manufacturing, produkcją, a także działem utrzymania ruchu. Posiada praktyczne doświadczenie we wdrożeniach narzędzi optymalizacji. Dzięki posiadanej praktyce zawodowej zarówno w dziale produkcyjnym jak i Maintenance potrafi spojrzeć całościowo na analizowany proces uwzględniając wszystkich jego użytkowników. Dzięki doświadczeniu we wdrażaniu systemu TPM i autonomous maintenance w firmie skutecznie optymalizuje  park maszynowy  zwiększając  jego  wykorzystanie.  Przez  ostatnie  lata  przeprowadził  wiele  szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Manufacturing, a także koordynował wdrożenia na warsztacie produkcyjnym, dzięki czemu posiada praktyczne podejście we wprowadzaniu zmian na produkcji. Łączy wiedzę teoretyczną z praktyką zdobytą w firmach produkcyjnych, dzięki czemu każde wdrożenie dobiera adekwatnie do potrzeb i możliwości organizacji. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego, oraz doświadczenie we wdrażaniu narzędzi poprawy jakości, jak również metod które podnoszą produktywność i równoważą obłożenie stanowisk warsztatu produkcyjnego. Skupia się na eliminacji strat w procesach produkcyjnych oraz na jak największym ich  uproszczeniu  w  stosunku  do  użytkownika.  Podczas  swojej   pracy  zawodowej  miał  okazję   wdrażania   zmian   zarówno w procesach już istniejących, jak również brał udział w tworzeniu i uruchamianiu nowych procesów produkcyjnych.

Hubert Traczyk - konsultant firmy Lean Culture Consulting, audytor wewnętrzny i trener z zakresu Lean Management. Doświadczenie zawodowe i doradcze głównie w branży produkcyjnej. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą. W ciągu ostatnich lat zajmował się kierowaniem Działem Specjalistów zajmujących się wdrażaniem Lean Management w oparciu o międzynarodowe standardy w firmie z branży produkcyjnej. Od początku kariery zawodowej związany z produkcją, najpierw jako Operator, następnie jako Specjalista ds. Lean Manufacturing. Zarządzał i uczestniczył w wielu projektach z zakresu optymalizacji oraz poprawy efektywności produkcji. Cechuje się praktycznym podejściem do tematu wdrażanych zmian. Wdrażane projekty to m.in.: organizacja pracy z wykorzystaniem metody 5S, zarządzanie wizualne, Kanban, dostawy części do punktu użycia, projektowanie layout’ów, przenoszenie oraz uruchamianie nowych stanowisk produkcyjnych, mapowanie procesów, analiza strat, analiza problemów, praktyczne rozwiązywanie problemów (PPS), andon & quick respons, raportowanie głównych wskaźników KPI, opracowywanie ogólnych planów usprawnień w firmie, nadzór nad akcjami korygującymi, nadzór na progresem wdrożenia planów TIP w firmie, wdrażanie projektów digitalizacyjnych, system PPS, cyfrowe panele spotkań, matryca do zarządzania szkoleniami, control room, tablice produktywności, audyty, kontrole wdrożenia i utrzymania standardów, systemy sugestii pracowniczych, usprawnienie zarządzania BHP w firmie. Przeprowadził wiele szkoleń, warsztatów i symulacji dla Pracowników BCW i WCW z różnego szczebla zarządzania.

Remigiusz Biniszewski - konsultant  firmy  Lean  Culture  Consulting.  Od wielu  lat  odpowiedzialny   i   efektywny  menedżer w działach sprzedaży z  bogatym  doświadczeniem  w  kształtowaniu  współpracy  handlowej,  między  dostawcami  rynku  FMCG, a kluczowymi klientami tego rynku. W swojej karierze odpowiadał za współpracę z większością klientów Rynku Nowoczesnego oraz liczną grupą klientów Rynku Tradycyjnego. Podczas swojej pracy zawodowej zdobywał umiejętności w aktywnym wspieraniu procesów produkcyjnych, opracowywaniu produktów brandowych oraz marek własnych.

Partner w biznesie, który potrafi się wyróżnić i dostarczyć inspiracji dla swoich klientów.  Zgodnie ze  swoim  doświadczeniem bazuje na wykorzystaniu  tego, co niesie  ze  sobą  rynek  i  otoczenie  biznesowe.  Wiedza  i  umiejętności  zdobyte w  tym zakresie   pozwoliły   na   zbudowanie   przyjaznej   pozycji eksperckiej, osoby z którą można nie tylko prowadzić konkretne działania biznesowe, ale takiej, która potrafi dostarczyć pewną wiedzę, doradzić lub być partnerem w budowaniu sukcesu klienta na rynku.

 

​​​​

Cechuje nas praktyczne podejście do rozwiązywanych problemów oraz działanie zdroworozsądkowe, indywidualnie dostosowane do każdego klienta. Nasza oferta jest skierowana do osób, które chcą zbudować środowisko przyjazne dla ludzi, poszerzyć ich oraz swoją wiedzę w zakresie Lean Management, poprawić swoje relacje z klientem poprzez optymalizację procesów oraz eliminację składników niedających wartości.

 

Zachęcamy do kontaktu, w każdej chwili chętnie odpowiemy na interesujące Państwa pytania.

Nastawienie na klienta.

Inwestycja w ludzi.

Nastawienie na klienta.

Doskonalenie szkoleń.

Optymalizacja procesu.

Ciągłe doskonalenie.

 

 

Copyright © 2019  Lean Culture Consultind s.c. 

Lean Culture Consulting  s.c.

Tel. +48 781 246 821

Znajdź nas.
Znajdź nas.

Kontakt z nami

Polityka prywatności 

Szkolenia, doradztwo.