Inwestycja w firmę.

OFERTA

Rozpocznijmy współpracę.

Postaw na rozwój swojej firmy

 

Rozpocznijmy współpracę

 

KONTAKT  >

Logo firmowe.

 

Problemy stają się zauważalne, jeżeli patrzymy na nie z zewnątrz. Obserwator, który przeprowadzi Audyt wstępny będzie miał świeże spojrzenie na sytuacje w Państwa Firmie.

Zaufaj Nam już dziś! Gwarantujemy, że przeprowadzimy rzetelną analizę, która pozwoli zdiagnozować problemy i obrać kierunek usprawnień oraz rozwoju.

Głównym celem Audytu jest poznanie obecnej sytuacji w Firmie oraz dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów - poprawa efektywności działania systemów w Państwa Firmie. Audyt opiera się na zdrowo rozsądkowej filozofii Lean Manufacturing. Narzędzia oraz metody, które wykorzystujemy  w  swojej  pracy to  przede wszystkim  analiza  strumienia  wartości poszczególnych  procesów,  eliminacja  strat i zbędnych czynności bez wartości dodanej, a w rezultacie poprawa jakości, efektywności oraz optymalizacja kosztów.

Audyt może również okazać się pomocny w określeniu strategii firmy, może wskazać kierunek rozwoju, a także określić kluczowe zasady, dzięki którym proces transformacji Firmy zostanie odpowiednio wdrożony. Każda analiza będzie zakończona szczegółowym raportem ze wskazaniem drogi doskonalenia oraz określania potrzebnego budżetu i zdolności Firmy.

Wstępny Audyt pomoże wykryć błędy oraz obrać właściwy kierunek zmian.

 

Skuteczne Szkolenia praktyczną drogą do sukcesu!

 

Fundamentem dobrze funkcjonującej Firmy są jej Pracownicy! To właśnie inwestycja w Ludzi odgrywa ogromna rolę w rozwoju Firmy. Ich zaangażowanie, nowe pomysły oraz ich wdrażanie są nieodłącznym elementem ciągłego doskonalenia. Zdobycie nowej wiedzy, dzięki Naszym szkoleniom oraz praktyczne warsztaty, które prowadzimy z Pracownikami to klucz do Państwa sukcesu! Eliminacja strat, optymalizacja kosztów, poprawa jakości, zadowoleni klienci, maksymalna wydajność personelu oraz maszyn to cel każdej firmy!

 

 

Szkolenia:

 

Zarządzanie firmą – szkolenia menedżerskie, Lean Manufacturing, Organizacja stanowisk pracy (Metoda 5S), Sterowanie Produkcją (Kanban), Zarządzanie wizualne, System Kaizen, Analiza strat, Praktyczne techniki rozwiązywania problemów, Optymalizacja i planowanie  procesów  produkcyjnych,  Zarządzanie zespołem - Leadership, Prawidłowe udzielanie odpowiedzi zwrotnej, Komunikacja w zespole, Kompleksowe utrzymanie maszyn, Redukcja przezbrojeń SMED, Symulacja Fabryki - LCC Game.Doradztwo, czyli kompetentna kadra oraz fachowe porady.

 

Oferta consultingu obejmuje praktyczne wdrożenie wybranych metod i narzędzi, które mają na celu eliminację problemów, poprawę wydajności i efektywności pracy w Twojej Firmie. Nasi konsultanci oferują swoją praktyczną wiedzę, która dzięki dogłębnej, rzetelnej analizie, poznaniu Państwa procesów, pozwoli na wyznaczenie kierunków dalszych działań. Dopasowanie odpowiednich metod i narzędzi to kluczowa sprawa, aby działania rzeczywiście wpłynęły na poprawę w Państwa Firmie. Szkolenia i symulacje, które oferujemy mają na celu przekazanie Naszej wiedzy Państwu oraz Pracownikom, tak aby w przyszłości sami Państwo świadomie wprowadzali zmiany.

Prawidłowe podejście i przygotowanie merytoryczne pozwoli efektywnie zarządzać wdrożeniem filozofii Lean.

Zainwestuj w swoją firmę!  Wyeliminuj marnotrawstwo!

Zadbaj o kompetencje swoich pracowników!

 

 

Copyright © 2019  Lean Culture Consultind s.c. 

Lean Culture Consulting  s.c.

Tel. +48 781 246 821

Znajdź nas.
Znajdź nas.

Kontakt z nami

Polityka prywatności 

Szkolenia, doradztwo.