Postaw na rozwój firmy.

SZKOLENIA I WARSZTATY

Logo firmowe.
 • Lean Thinking > 
 • Lean Culture >
 • Lean Master  >
 • Symulacja >
 • Moduł Indywidualny >

W dobie dużej  rotacji  pracowników,   każdy  pracodawca  zastanawia  się  jak    pozyskać  i   utrzymać   kluczowych  pracowników  w  organizacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko 30 % pracodawców myśli o rozwoju kadry. Szkolenie pracowników pozwala na podniesienie kwalifikacji, co daje efekt w większej efektywności pracowników, a co za tym idzie zwiększa zyski organizacji. Kolejnym czynnikiem wpływającym na potrzebę inwestowania w pracowników jest zwiększenie ich zaangażowania i zadowolenia z pracy poprzez szkolenia. Inwestycja w rozwój kadry pozwala na poprawę wizerunku pracodawcy oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. Jak widać szkolenie pracowników to inwestycja mająca wpływ na sukces każdej organizacji.

 

Z  myślą  o  Państwa  potrzebach przygotowaliśmy propozycje 5 modułów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb większości organizacji. Każdy z modułów zawiera wiedzę z zakresu Lean z podziałem na poszczególne szczeble organizacji.

Wieloletnie doświadczenie.

 

Postaw na rozwój swojej firmy.

Propozycja Modułów Szkoleniowych przygotowanych przez lean Culture Consulting.

Symulacja fabryki:

 

Praktyczne warsztaty Lean:

 

Warsztaty mające na celu zobrazować znaczenie koncepcji Lean w organizacji. W trakcie warsztatów uczestnicy biorą udział w symulacji przepływu procesu produkcyjnego. Każdy z uczestników pełni inną rolę, począwszy od szeregowego pracownika, a zakończywszy na prezesie. Symulacja LCC Game ma na celu teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z narzędziami Lean m.in. Metodą 5S, Zarządzaniem Wizualnym, 8 stratami, Balansowaniem Linii, Diagramem Spaghetti, Kaizen, Kanban, PPS, 5Why, Ishikawa. Nauka poprzez zabawę podczas 3 rund. Warsztaty skierowane są dla wszystkich pracowników firm zaczynających, ale również pragnących podnieść swoją świadomość na temat kultury i narzędzi Lean. Symulacja jest dedykowana dla 12 -15 osób.

 

Program warsztatów (1 dniowa symulacja):

 

1. Wprowadzenie:

 • Cel i zakres
 • Podstawy Lean Manufacturing

 

2. Runda 1:

 • Zapoznanie się z regułami symulacji
 • Wybór stanowisk przez uczestników
 • Krótki instruktaż stanowiskowy
 • Symulacja – 1 runda
 • Wprowadzenie narzędzi do zarządzania wizualnego, wybór KPI
 • Podstawowe metody rozwiązywania problemów
 • Analiza strat
 • Wizualizacja i omówienie stanu produkcji po pierwszej rundzie
 • Podsumowanie

 

3. Teoria:

 • Zasady przepływu materiałów (tworzenie layoutu, flowchart)
 • Organizacja stanowisk z wykorzystaniem metody 5S
 • Wprowadzenie do Kanban

 

4. Runda 2:

 • Określenie wymagań dotyczących produkcji (zapotrzebowania klienta)
 • Reorganizacja stanowisk z wykorzystaniem poznanych metod
 • Symulacja – 2 runda
 • Zarządzanie wizualne – omówienie wyników i KPI
 • Pomiar czasów wykonywanych operacji
 • Podsumowanie

 

5. Teoria:

 • Czas taktu
 • Balansowanie linii (wykres YAMAZUMI)
 • Przepływ jednej sztuki

 

6. Runda 3:

 • Przygotowanie stanowisk w oparciu o przepływ jednej sztuki
 • Zbalansowanie linii produkcyjnej
 • Symulacja – 3 runda
 • Zarządzanie wizualne – omówienie wyników i KPI

 

7. Podsumowanie symulacji

 

 

Program warsztatów (3 dniowa symulacja):

 

Dzień 1 – Lean Thinking(8 godzin)

 

1. Lean Manufacturing:

 • Podstawy Lean Manufacturing
 • Narzędzia i Metody Lean Manufacturing
 • Dobre praktyki Lean

 

2. Zarządzanie Wizualne

 • Zarządzanie wizualne - cel, korzyści, standardy oznaczeń
 • Narzędzia zarządzania wizualnego
 • Wizualizacja w organizowanych procesach – zasady

 

3. System Sugestii (zasady ciągłego doskonalenia)

 • Filozofia Kaizen - co to jest? Dlaczego powinniśmy ją stosować?
 • Jak zbudować i utrzymać system sugestii w organizacji (role i odpowiedzialności)
 • Systemy sugestii pracowniczej

 

Dzień 2 – Techniki rozwiązywania problemów(8 godzin)

 

1. Praktyczne rozwiązywanie problemów poziom 1:

 • Dzienny Action Plan
 • Metoda 5W2H
 • Metoda 5Why (5W1H)
 • Diagram Ishikawy (Diagram przyczynowo – skutkowy)

 

2. Praktyczne rozwiązywanie problemów poziom 2:

 • Diagram Pareto
 • Arkusz 8D
 • Analiza PDCA
 • Wizualizacja za pomocą raportu A3

 

3. Początek symulacji:

 • Cel i zakres

 

4.  Runda 1:

 • Zapoznanie się z regułami symulacji
 • Wybór stanowisk przez uczestników
 • Krótki instruktaż stanowiskowy
 • Symulacja – 1 runda
 • Wprowadzenie narzędzi do zarządzania wizualnego, wybór KPI
 • Podstawowe metody rozwiązywania problemów
 • Analiza strat
 • Wizualizacja i omówienie stanu produkcji po pierwszej rundzie
 • Podsumowanie

 

Dzień 3 –Kontynuacja symulacji (8 godzin)

 

1. Teoria:

 • Zasady przepływu materiałów (tworzenie layoutu, flowchart)
 • Organizacja stanowisk z wykorzystaniem metody 5S
 • Wprowadzenie do Kanban

 

2. Runda 2:

 • Określenie wymagań dotyczących produkcji (zapotrzebowania klienta)
 • Reorganizacja stanowisk z wykorzystaniem poznanych metod
 • Symulacja – 2 runda
 • Zarządzanie wizualne – omówienie wyników i KPI
 • Pomiar czasów wykonywanych operacji
 • Podsumowanie

 

3. Teoria:

 • Czas taktu
 • Balansowanie linii (wykres YAMAZUMI)
 • Przepływ jednej sztuki

 

4. Runda 3:

 • Przygotowanie stanowisk w oparciu o przepływ jednej sztuki
 • Zbalansowanie linii produkcyjnej
 • Symulacja – 3 runda
 • Zarządzanie wizualne – omówienie wyników i KPI

 

5. Opcjonalnie runda 4:

 • Efektywne wdrożenie narzędzi Lean i reakcja na zmienne zapotrzebowanie klienta

 

 

 

Copyright © 2019  Lean Culture Consultind s.c. 

Lean Culture Consulting  s.c.

Tel. +48 781 246 821

Znajdź nas.
Znajdź nas.

Kontakt z nami

Polityka prywatności 

Szkolenia, doradztwo.